Alguien me puede decir porque SNOW se relentiza de manera drastica cuando activo la aceleracion grafica?

ya sea mediante injector o string y al borrar NVDAResman.kext recupera funcionalidad pero sin aceleracion, a alguien le ha pasado?

ESTO SE CARGA AL INICIAR:

Index Refs Address Size Wired Name (Version) <Linked Against>
1 47 0 0 0 com.apple.kpi.bsd (10.0.0)
2 4 0 0 0 com.apple.kpi.dsep (10.0.0)
3 68 0 0 0 com.apple.kpi.iokit (10.0.0)
4 73 0 0 0 com.apple.kpi.libkern (10.0.0)
5 54 0 0 0 com.apple.kpi.mach (10.0.0)
6 23 0 0 0 com.apple.kpi.private (10.0.0)
7 37 0 0 0 com.apple.kpi.unsupported (10.0.0)
8 0 0 0 0 com.apple.kernel.6.0 (7.9.9)
9 0 0 0 0 com.apple.kernel.bsd (7.9.9)
10 1 0 0 0 com.apple.kernel.iokit (7.9.9)
11 0 0 0 0 com.apple.kernel.libkern (7.9.9)
12 0 0 0 0 com.apple.kernel.mach (7.9.9)
13 8 0x42aa5000 0x4000 0x3000 com.apple.iokit.IOACPIFamily (1.3.0) <7 6 4 3>
14 14 0x42ac1000 0x11000 0x10000 com.apple.iokit.IOPCIFamily (2.6) <7 5 4 3>
15 1 0x42b0f000 0x41000 0x40000 com.apple.driver.AppleACPIPlatform (1.3) <14 13 7 6 5 4 3>
16 0 0x3c6cc000 0x2000 0x1000 com.psystar.driver.OpenHaltRestart (1.0.3) <4 3>
17 0 0x3c6e5000 0x2000 0x1000 org.tgwbd.driver.NullCPUPowerManagement (1.0.0d2) <7 4 3>
18 0 0x3c6ed000 0x2000 0x1000 com.superhai.driver.PlatformUUID (1.0.0) <4 3>
19 0 0x3c6f5000 0x2000 0x1000 sk.triaxis.kext.SleepEnabler (1.0.0) <7 4 3>
20 0 0x42b95000 0x18000 0x17000 com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManag ement (90.0.0) <7 6 5 4 3 1>
21 3 0x42bbf000 0x18000 0x17000 com.apple.iokit.IOStorageFamily (1.6) <7 6 5 4 3 1>
22 0 0x42bf3000 0x11000 0x10000 com.apple.driver.DiskImages (281) <21 7 6 5 4 3 1>
23 0 0x42c5c000 0x8000 0x7000 com.apple.nke.applicationfirewall (2.0.11) <7 6 5 4 3 1>
24 2 0x42b6c000 0x3000 0x2000 com.apple.kext.AppleMatch (1.0.0d1) <4 1>
25 0 0x42c64000 0x5000 0x4000 com.apple.security.quarantine (0) <24 7 6 5 4 2 1>
26 0 0x42c69000 0x8000 0x7000 com.apple.security.sandbox (0) <24 7 6 5 4 2 1>
27 0 0x42c71000 0x3000 0x2000 com.apple.security.TMSafetyNet (6) <7 6 5 4 2 1>
28 0 0x42c74000 0x3000 0x2000 com.apple.driver.AppleAPIC (1.4) <4 3>
29 0 0x42c85000 0x4000 0x3000 com.apple.driver.AppleSMBIOS (1.4) <7 4 3>
31 0 0x42d6d000 0x6000 0x5000 com.apple.driver.AppleRTC (1.3) <13 5 4 3 1>
32 0 0x42b85000 0x2000 0x1000 com.apple.driver.AppleACPIPS2Nub (1.0.0d1) <13 7 4 3>
33 0 0x42df9000 0x5000 0x4000 com.apple.driver.ApplePS2Controller (2.0.0) <5 4 3>
34 4 0x48989000 0x3b000 0x3a000 com.apple.iokit.IOHIDFamily (1.6.0) <7 6 5 4 3 1>
35 0 0x42bad000 0x4000 0x3000 com.apple.driver.AppleACPIButtons (1.3) <34 15 13 7 6 5 4 3 1>
36 0 0x42bb1000 0x3000 0x2000 org.netkas.fakesmc (1) <13 7 4 3>
38 2 0x489f7000 0x43000 0x42000 com.apple.iokit.IOFireWireFamily (4.1.7) <5 4 3 1>
39 0 0x48a80000 0x26000 0x25000 com.apple.driver.AppleFWOHCI (4.3.4) <38 14 7 6 5 4 3 1>
40 8 0x48aa6000 0x2f000 0x2e000 com.apple.iokit.IOUSBFamily (3.7.8) <7 5 4 3 1>
41 0 0x48bbd000 0x14000 0x13000 com.apple.driver.AppleUSBEHCI (3.7.5) <40 14 7 5 4 3 1>
42 2 0x48bdd000 0x16000 0x15000 com.apple.iokit.IONetworkingFamily (1.8) <7 6 5 4 3 1>
43 0 0x48bd1000 0x6000 0x5000 com.apple.driver.AppleRTL8139Ethernet (1.5.3) <42 14 5 4 3 1>
44 2 0x48c23000 0xd000 0xc000 com.apple.iokit.IOATAFamily (2.5.0) <5 4 3 1>
45 0 0x48c4a000 0x7000 0x6000 com.nvidia.driver.AppleNForceATA (1.0.3) <44 14 10 7 5 4 3 1>
46 0 0x48c51000 0x10000 0xf000 com.apple.driver.AppleUSBUHCI (3.7.5) <40 14 7 5 4 3 1>
47 0 0x42cad000 0x2000 0x1000 com.apple.iokit.IOUSBUserClient (3.7.5) <40 5 4 3 1>
48 0 0x48c66000 0xf000 0xe000 com.apple.driver.AppleUSBHub (3.7.8) <40 5 4 3 1>
49 0 0x48c7d000 0xc000 0xb000 com.apple.driver.AppleUSBOHCI (3.7.5) <40 14 5 4 3 1>
51 0 0x48ca2000 0x6000 0x5000 com.apple.AppleFSCompression.AppleFSComp ressionTypeZlib (1.0.0d1) <6 4 3 2 1>
52 0 0x48ca8000 0x5000 0x4000 com.apple.BootCache (31) <7 6 5 4 3 1>
53 0 0x48cad000 0xe000 0xd000 com.apple.iokit.IOATABlockStorage (2.5.0) <44 21 5 4 3 1>
54 0 0x42df5000 0x3000 0x2000 com.apple.driver.XsanFilter (402.1) <21 5 4 3 1>
55 0 0x48bb4000 0x3000 0x2000 com.apple.driver.ApplePS2Keyboard (2.0.0) <34 5 4 3>
57 0 0x48c9d000 0x3000 0x2000 com.apple.driver.ApplePS2Mouse (2.0.0) <34 5 4 3>
58 1 0x48d59000 0x3b000 0x3a000 com.apple.iokit.IOBluetoothFamily (2.2f18) <7 5 4 3 1>
59 0 0x48d4d000 0x8000 0x7000 com.apple.driver.AppleUSBBluetoothHCICon troller (2.2f18) <58 40 7 5 4 3>
61 0 0x48ded000 0x4000 0x3000 com.apple.driver.AppleUSBComposite (3.7.5) <40 4 3 1>
62 0 0x48df8000 0x6000 0x5000 com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver (3.7.5) <40 34 5 4 3 1>
63 0 0x49001000 0x1a000 0x19000 com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelF amily (2.5.0) <5 4 3 1>
64 0 0x48fbd000 0xa000 0x9000 com.apple.filesystems.autofs (2.1.0) <7 6 5 4 3 1>
67 3 0x491b4000 0x1e000 0x1d000 com.apple.iokit.IOGraphicsFamily (2.0) <14 7 5 4 3>
68 2 0x491d2000 0xe000 0xd000 com.apple.iokit.IONDRVSupport (2.0) <67 14 7 5 4 3>
69 2 0x49e49000 0x294000 0x293000 com.apple.NVDAResman (6.0.0) <68 67 14 5 4 3 1>
70 0 0x4a5a6000 0x473000 0x472000 com.apple.nvidia.nv50hal (6.0.0) <69 4 3>
71 2 0x4925d000 0xa000 0x9000 com.apple.driver.AppleSMC (3.0.1d2) <13 7 5 4 3>
72 1 0x49272000 0xb000 0xa000 com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily (3.4.0a20) <6 5 4 3>
73 0 0x49288000 0xf000 0xe000 com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin (3.4.0a20) <72 71 14 13 7 6 5 4 3>
74 0 0x49470000 0xa7000 0xa6000 com.apple.GeForce (6.0.0) <69 68 67 14 7 6 5 4 3 1>
75 6 0x4935e000 0x2c000 0x2b000 com.apple.iokit.AppleProfileFamily (40) <14 7 6 5 4 3 1>
76 2 0x492c6000 0x9000 0x8000 com.apple.iokit.IOSerialFamily (10.0.2) <7 6 5 4 3 1>
77 1 0x492db000 0x9000 0x8000 com.apple.driver.Apple16X50Serial (3.0) <76 14 5 4 3>
78 0 0x42af8000 0x2000 0x1000 com.apple.driver.Apple16X50ACPI (3.0) <77 13 4 3>
80 0 0x492af000 0x9000 0x8000 com.apple.iokit.IOFireWireIP (2.0.3) <42 38 5 4 3 1>
81 1 0x42afb000 0x4000 0x3000 com.apple.kext.OSvKernDSPLib (1.3) <5 4>
82 1 0x49297000 0x17000 0x16000 com.apple.iokit.IOAudioFamily (1.7.0fc16) <81 5 4 3 1>
83 0 0x48984000 0x4000 0x3000 com.apple.driver.AudioIPCDriver (1.1.0) <82 5 4 3 1>
85 0 0x48fc7000 0x6000 0x5000 com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X (7.0.0) <71 7 4 3 1>
87 0 0x492ee000 0x9000 0x8000 com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager (2.2f18) <76 7 5 4 3 1>
89 0 0x49308000 0xb000 0xa000 com.apple.iokit.IOSurface (73.0) <7 5 4 3 1>
90 0 0x42aee000 0x3000 0x2000 com.apple.driver.AppleProfileCallstackAc tion (20) <75 5 4 3 1>
92 0 0x48ced000 0x3000 0x2000 com.apple.driver.AppleProfileKEventActio n (10) <75 4 3 1>
93 0 0x49318000 0x3000 0x2000 com.apple.driver.AppleProfileRegisterSta teAction (10) <75 4 3 1>
94 0 0x4931b000 0x3000 0x2000 com.apple.driver.AppleProfileThreadInfoA ction (14) <75 6 4 3 1>
95 0 0x493ca000 0x3000 0x2000 com.apple.driver.AppleProfileTimestampAc tion (10) <75 5 4 3 1>
96 0 0x492fb000 0x3000 0x2000 com.apple.driver.AppleProfileReadCounter Action (17) <75 6 4 3>
98 0 0x4279a000 0x5000 0x4000 com.apple.driver.AppleHWSensor (1.9.2d0) <5 4 3>ESPERO QUE ALGUIEN ME DE UAN PISTA , GRACIAS